• لیست قیمت محصولات
  • انتخاب زبان
  • ورود

 

تولید نبشي و ناوداني سبك تا سایز 8

 ظرفيت 300 هزار تن در سال


عملكرد كارخانه بطور اجمالي

پس از ورود شمش به كوره پيشگرم و گذشتن از 4 منطقه نهايتاً با درجه حرارت حدود1150 درجه سانتيگراد از كوره خارج شده و به طرف استند اول حركت داده ميشوند.

دو استند اوليه بطور اتوماتيك با چندين حركت رفت و برگشتي و تعويض كاليبرهاي جانبي وتغيير فاصله غلتكها نهايتاً شمش را به مقطع مورد نظر ميرساند.

پس از عبور نهايي از استند اوليه نوبت به تغيير شكلهاي جزيي تر ميرسد كه در 6 استند میانی و بوسيله لوپرها انجام ميشود.

در ميانه مسير توليد و بين استندهاي مياني و نهايي يك اره پروانه اي نصب شده است كه با سرعت بسيار بالا اقدام به قطع ابتدا و انتهاي شمش در صورت لزوم مينمايد، اتصال اين قيچي به سیستم اتوماسیون مركزي سبب ميگردد كه در صورت ايجاد هر گونه خطري در مراحل توليد اين اره با سرعت بسيار بالا اقدام به خرد نمودن شمش به قطعات بسيار كوچك نموده و از چرخه توليد خارج نماید.

شمش پس از عبور از استندهاي مياني و نهايي شكل مورد نظر را بدست آورده كه با عبور نهايي از استند آخر مقطع از عرض و ارتفاع كاملاً به حالت مطلوب ميرسد.

در مرحله بعد با توجه به طول بسيار بالاي محصول يك اره قابل تنظيم با قدرت 300 تن محصولات را به ابعاد مختلف برش ميدهد و سپس به منطقه خنک کننده جهت افت دما هدايت ميشوند.

پس از سرد شدن محصول در قسمت كنترل و باز بيني از لحاظ كيفيتي برسي گرديده و به قسمت بسته بندي ارسال ميگردد.

در سه قسمت بسته بندي با توجه به حجم توليد و ابعاد، محصولات به قسمت مربوطه جهت بسته بندي هدايت شده و پس از بسته بندي آماده بارگيري ميگردند.

طراحی منحصر به فرد این خط سبب گشته تا امكان تغيير در محصولات خط توليد با سرعت و سهولت فراهم آید، به عبارت دیگر نحوه آرايش خط به گونه ای است كه هنگام نياز به توليد میلگرد، كاليبرهاي نبشي از خط باز ميشود و لوپر های میلگرد جايگزين ميگردد.