• لیست قیمت محصولات
  • انتخاب زبان
  • ورود


خط ذوب و ريخته گري پيوسته

ظرفيت 200 هزار تن در سال

تولید انواع شمش آلیاژی

كليات طرح:

• كوره قوس الكتريكي 25 تني EBT

• كوره تصفيه مذاب 25 تني LF

• كوره تصفيه VOD

• دو ماشين دو خطي ريخته گري پيوسته شمش

• سيستم توليد اكسيژن با ظرفيت 1500 متر مكعب بر ساعت

• پست اصلي برق با ظرفيت 120 مگاوات و ولتاژ ورودي 66000 ولت

• سيستم تصفيه آب با ظرفيت 1300 متر مكعب در روز

• سيستم توليد هواي فشرده با ظرفيت 1500 نرمال متر مكعب بر ساعت

• سيستم جمع آوري گرد و غبار با ظرفيت 550 هزار متر مكعب در ساعت

• استفاده از نرم افزار هوش مصنوعي (PID) جهت بهینه سازی موثر در میزان مصرف الکترود ها که با توجه به نوع قراضه شارژ شده قابل تنظیم می باشد